Dotace

Společnost ARMSEKO s.r.o. realizuje projekt „ARMSEKO s.r.o. - Pořízení technologií“ (reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021965)”, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem tohoto projektu je pořízení výrobních technologií za účelem zefektivnění a rozšíření podnikatelské činnosti společnosti ARMSEKO s.r.o.

EU

Máme certifikaci ISO 9001

ISO 9001

Nabízíme řešení

  • servis armatur s minimální délkou odstávky
  • navrhneme řešení pro každou armaturu
  • prodej armatur od předních výrobců
  • certifikovaný servis od široké palety výrobců
  • nepřetržitá havarijní služba

volejte
724 263 207